combination dyeing

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] رنگرزی با استفاده از مخلوطی از رنگینه ها - رنگرزی ترکیبی

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[نساجی] رنگرزی با استفاده از مخلوطی از رنگینه ها - رنگرزی ترکیبی
معنی combination dyeing، مفهوم combination dyeing، تعریف combination dyeing، معرفی combination dyeing، combination dyeing چیست، combination dyeing یعنی چی، combination dyeing یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: combination four jaw chuck
اشتباه تایپی: زخئذهدشفهخد یغثهدل
آوا: /کومبیناتیون دینگ/
عکس combination dyeing : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما