close order


(در رژه و صف آرایی) تنگاتنگ، نزدیک هم
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه(در رژه و صف آرایی) تنگاتنگ، نزدیک هم
معنی close order، مفهوم close order، تعریف close order، معرفی close order، close order چیست، close order یعنی چی، close order یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: close out
اشتباه تایپی: زمخسث خقیثق
آوا: /کلوز اردر/
عکس close order : در گوگل
معنی close order

معنی یا پیشنهاد شما