clean room


(در بیمارستان ها و آزمایشگاه های فضایی و غیره - اتاق یا محفظه ای که داخل آن صد در صد از مواد خارجی مانند گرد و خاک و ترکیزه و گرده های گیاهی و هاگ و غیره پالوده است) پالودگاه، محوطه ی تمیز

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an enclosed space kept as free as possible of any contaminants such as dust or germs, as for the production of highly sensitive precision parts.

جمله های نمونه

1. The house had huge, spotlessly clean rooms.
[ترجمه ع. موحد] آن خانه اتاقهای بسیار بزرگ و فوق العاده تمیز ی داشت.
|
[ترجمه ترگمان]خانه بسیار بزرگ و تمیز و تمیز بود
[ترجمه گوگل]این خانه دارای اتاق های بزرگ و بی نظیر تمیز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Several chapters cover the basics of clean room technology, e. g., lithography, etching and layer deposition techniques.
[ترجمه ترگمان]چند فصل اصول تکنولوژی اتاق تمیز را پوشش می دهند گرم تکنیک های رسوب و رسوب لایه را چاپ کند
[ترجمه گوگل]فصل های مختلف مبانی تکنولوژی اتاق تمیز را پوشش می دهد g, لیتوگرافی، اچینگ و تکنیک های رسوب لایه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The agent of clean room accessory from U. S. A and Europe.
[ترجمه ترگمان]کارگزار لوازم جانبی اتاق تمیز را از U اس آ و اروپا
[ترجمه گوگل]عامل لوازم جانبی تمیز از U S A و اروپا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Is the lay - up done in a clean room with adequate temperature and humidity control?
[ترجمه ترگمان]آیا این کار در اتاقی تمیز با دمای هوا و رطوبت کافی انجام شده است؟
[ترجمه گوگل]آیا نگهداری در اتاق تمیز با کنترل کافی دما و رطوبت انجام می شود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. After using this transmission window, can reduce the clean room to open the door effectively the number of times, reduces the threshold the clean room pollution degree.
[ترجمه ترگمان]بعد از استفاده از این پنجره انتقال، می تواند اتاق تمیز را برای باز کردن در به طور موثر چند بار کاهش دهد، درجه آلودگی اتاق تمیز را کاهش دهد
[ترجمه گوگل]پس از استفاده از این پنجره انتقال، می تواند اتاق تمیز را برای باز کردن درب به طور موثر تعداد دفعات، کاهش آستانه درجه آلودگی اتاق تمیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. An air shower is mainly installed between a clean room and a non-clean room. People and cargos have to get a shower before entering into the clean area.
[ترجمه ترگمان]یک دوش هوا عمدتا بین یک اتاق تمیز و یک اتاق غیر تمیز نصب شده است افراد و cargos باید قبل از ورود به منطقه تمیز دوش بگیرند
[ترجمه گوگل]دوش هوا عمدتا بین یک اتاق تمیز و یک اتاق غیر تمیز نصب می شود مردم قبل از ورود به منطقه تمیز باید دوش بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. "A clean room"or"a white room", increasingly becomes shop talk.
[ترجمه ترگمان]\"یک اتاق تمیز\" یا \"اتاق سفید\"، به طور فزاینده ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]اتاق تمیز 'یا اتاق سفید'، به طور فزاینده ای تبدیل به یک فروشگاه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A room attendant in the clean room, her primary responsibility is to organize a clean room.
[ترجمه ترگمان]یک مهماندار اتاق در اتاق تمیز، مسیولیت اولیه او سازماندهی یک اتاق تمیز است
[ترجمه گوگل]اتاق نگهبانی در اتاق تمیز، مسئولیت اولیه اش این است که اتاق تمیز را سازماندهی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. One hundred grades of depuration under flow the clean room terminal air cleaner arbitrarily. Airtight liquid trough.
[ترجمه ترگمان]یک صد درجه سانتیگراد زیر جریان هوای اتاق تمیز را به طور دل خواه پاک می کند trough مایع
[ترجمه گوگل]یکصد قطعه تمیز کردن تحت تمیز کردن تمیز کننده هوا تمیز کننده هوا به صورت خودسرانه انجماد مایع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective To discuss the management and maintenance of clean room.
[ترجمه ترگمان]هدف بحث در مورد مدیریت و نگهداری اتاق تمیز
[ترجمه گوگل]هدف برای بحث در مورد مدیریت و نگهداری اتاق تمیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Valves requiring processing in the Clean Room should first be assembled prior to cleaning, subjected to cracking and reseat pressure, and flow tested in the flow outside the clean environment.
[ترجمه ترگمان]شیره ای نیازمند پردازش در اتاق تمیز، ابتدا باید قبل از تمیز کردن، در معرض ترک خوردگی و فشار reseat، و جریان تست شده در جریان در بیرون از محیط تمیز، مونتاژ شوند
[ترجمه گوگل]سوپاپ های مورد نیاز برای پردازش در اتاق تمیز ابتدا باید قبل از تمیز کردن، قرار گرفتن در معرض ترک خوردگی و فشار مجدد، و جریان در خارج از محیط تمیز مورد آزمایش قرار گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Clean room is located beautiful, tall, lush trees, beautiful flowers, green fragrance, rich green humanities.
[ترجمه ترگمان]اتاق تمیز، درختان زیبا، بلند و با شکوه، گل های زیبا، رایحه سبز، و علوم انسانی غنی است
[ترجمه گوگل]اتاق تمیز، درختان زیبا، بلند، درخشان، گل های زیبا، عطر سبز، علوم انسانی سبز، واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Laboratory, clean room, control room, datarooom, hospital, GMP drug factory, food factory, electronic factory, textile factory.
[ترجمه ترگمان]آزمایشگاه، اتاق تمیز، اتاق کنترل، datarooom، بیمارستان، کارخانه مواد مخدر، کارخانه مواد غذایی، کارخانه نساجی، کارخانه نساجی
[ترجمه گوگل]آزمایشگاه، اتاق تمیز، اتاق کنترل، datarooom، بیمارستان، کارخانه مواد مخدر GMP، کارخانه مواد غذایی، کارخانه الکترونیک، کارخانه نساجی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Labarataries, instrumental measurements rooms ; Control rooms, Clean room, ware house.
[ترجمه ترگمان]اتاق ها، اتاق های اندازه گیری ابزاری؛ اتاق های کنترل، اتاق تمیز، خانه نرم افزار
[ترجمه گوگل]Labarataries، اتاق اندازه گیری ابزار؛ اتاق کنترل، اتاق تمیز، خانه داری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] اطاق تمیز .
[برق و الکترونیک] اتاق تمیز اتاقی در زبندی شده و تحت فشار که به منظور جلوگیری از اثر منفی آلودگیهایی نظیر ذرات معلق هوا بر مشخصه های الکتریکی، نوری و مکانیکی قطعات در دست ساخت طراحی شده است . هوای ورودی اتاق کاملاً تصفیه شده و رطوبت و دمای آن با توجه به محدوده مجاز کنترل می شود . همچنین استافده از سیستمهای جداگانه تهویه مطبوع و گرمایش از بروز آلودگی مضاعف جلو گیری می کند . فشار هوای اتاق بالاتر از فشار معمولی است تا بخار و بخارهای شیمیایی به بیرون ان رانده شوند . استاندارد اولیه طراحی اتاقهای تمیز استاندارد B 209 است که آنها را بر حسب میزان ذرات معلق با ضخامت بیش ار 0/3 میکرو متر در هر فوت مکعب از هوا رده بندی می کند . اتاق تمیز رده 1 تنها می تواند یک ذره در هر فوت مکعب هوا داشته باشد . جدید ترین اتاقهای تمیز مورد استفاده در فرایند ساخت مدارهای مجتمع با حداقل ابعاد 1 میکرومتر دارای رده های بین 1 تا 10 هستند .

پیشنهاد کاربران

بیمارستان ( اتاق تمیز )
اتاق تمیز محیطی با آلایش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است. . . آلاینده های معمول عبارتند از: گرد و غبار، میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی.
اتاق پاک
اتاقی به دور از آلودگی هاى محیطی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما