cisco systems inc

تخصصی

[کامپیوتر] شرکت سیستمهای cisco - شرکتی در san jose.california که یکی از تولید کنندگان بزرگ سخت افزاری سریع شبکه است . آدرس اینترنتی آن عبارت از www.cisco.com

معنی یا پیشنهاد شما