cics

تخصصی

[کامپیوتر] سیستم کنترل اطلاعات مشتری - تسهیلات نرم افزاری که به سیستم عامل کامپیوترهای بزرگ IBM اضافه می شود . CICS کاربران را قادر می سازد تا برنامه هایی بنویسند که از ترمینال خود داده را وارد نموده بازیابی کرده و به روز در آورند . مثلا" CICS عالبا" در سیستمهای محل فروش سیستمهای رزرو اتاق هتل . سیستمهای حسابداری و مانند آن به کار می رود .-customer information control system

به انگلیسی

• (computers) program for mainframe computers which handle customer information and transaction processing (originally developed by ibm)

معنی یا پیشنهاد شما