chronological age

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] سن زمانی. زمانی که شخص از روز تولد پیموده است. در بچه های کوچک، معمولاً تا سن 3 تا 4 سالگی، سن زمانی به حساب ماه ذکر می شود. پس از آن تا دوره بلوغ به حساب سال و ماه و بعد از آن معمولاً فقط به حساب سال محاسبه می شود.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[روانپزشکی] سن زمانی. زمانی که شخص از روز تولد پیموده است. در بچه های کوچک، معمولاً تا سن 3 تا 4 سال ...
معنی chronological age، مفهوم chronological age، تعریف chronological age، معرفی chronological age، chronological age چیست، chronological age یعنی چی، chronological age یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: chronological closeness
اشتباه تایپی: زاقخدخمخلهزشم شلث
آوا: /چرونولوگیکال اگه/
عکس chronological age : در گوگل

پیشنهاد کاربران

سن تقویمی
سن شناسنامه ای
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما