chill crystalls

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] بلور های سرد شده

معنی یا پیشنهاد شما