chatter mark


علامت یا آسیبی که توسط ابزار لق یا نامیزان بجا گذاشته می شود
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نشان هلالی ،بخسارنشان (گسل): هر علامت، فرورفتگی یا خراش بوجود آمده بر روی سطح سنگ بوسیله سطح یک توده که بر روی آن حرکت می کند. این علامتها ممکن است توسط مواد جا گرفته در کف یک یخچال بوجود آیند یا می توانند بر روی سطح گسل ظاهر شد خراشیدگی سطح؛ یک علامت هلالی مانند بر روی سنگ ریزه خراشیده شده توسط امواج، مانند فلیت (سنگ آتشزنه) که در اثر کوبیده شدن ساحل در اثر عمل امواج بوجود می آید. (زمین شناسی یخچالها): یک سری خراش ها یا بریدگی های کوچک، منحنی شکل، کوتاه و نزدیک بهم (کوچکتر از شکاف هلالی) که بوسیله تراشیدن ارتعاشی یک سطح سنگ بستر شکننده اما مقاوم، توسط قطعات سنگی حمل شده در قائده یک یخچال، ایجاد می شود. هر نشانه نسبت به جهت حرکت یخ تقریبا به حالت عرضی است (با وجود اینکه توالی از این نشانه موازی با جهت حرکت است) و معمولاً به سمت جهتی که یخ حرکت کرده است، محدب است (شاخ های آن به سمت جهت حرکت یخ اشاره دارند). این اصطلاح بصورت غیر دقیق، برای هر علامت هلالی یخچالی بکار می رود و همچنین نوشته می شود: chatter mark.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهعلامت یا آسیبی که توسط ابزار لق یا نامیز ...بررسی تخصصی[زمین شناسی] نشان هلالی ، بخسارنشان ( گسل ) : هر علامت، فرورفتگی یا خراش بوجود آمده بر روی سطح سنگ بوسیل ...
معنی chatter mark، مفهوم chatter mark، تعریف chatter mark، معرفی chatter mark، chatter mark چیست، chatter mark یعنی چی، chatter mark یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: chatterbot
اشتباه تایپی: زاشففثق ئشقن
آوا: /چتر مارک/
عکس chatter mark : در گوگل
معنی chatter mark

معنی یا پیشنهاد شما