chain conveyor

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نقاله زنجیری، حاملی که مواد در طول تشتهای جامد بوسیله میله های متقاطع که به زنجیرهای قوی می رسند، حرکت داده می شوند .
[صنعت] نقاله زنجیری
[ریاضیات] نقاله ی زنجیری
[معدن] ناو زنجیری (ترابری)

معنی یا پیشنهاد شما