cavity coupling

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] تزویج کاواکی روشی بری وارد یا خارج کردن انرژی در یک کاواک وشدد در خطهای هم محور از حلقه ها و پرابهای سیمی و در موجبرها از سوراخ یا شیار برای عمل تزویج استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما