carried forward

پیشنهاد کاربران

موکول شدن، واگذار شدن. مثلا توضیح بیشتر موکول شده یا واگذار شده به فصل نهم.
منظور شدن
مثلا مخارجی که دارای منافع آتی است و به حساب دارایی منظور میشود

بپرس