carousel

/ˈkerəˌsel//ˌkærəˈsel/

معنی: چرخ فلک
معانی دیگر: چرخ و فلک، گردان چرخ (merry-go-round هم می گویند)، (در پروژکتور عکس های شفاف یا slide) گردونه (صفحه ی دواری که تصویرها را به ترتیب جلو لامپ تصویرافکن می برد)، چر  فلک
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a merry-go-round.

(2) تعریف: a rotating, circular conveyor, such as an airline baggage conveyor or a revolving household rack for spices.

جمله های نمونه

1. The carousel is the most brutal game, but have eternal chase each other distance.
[ترجمه ترگمان]چرخ نقاله the بازی وحشیانه است، اما در فاصله دوری از دور یکدیگر را تعقیب می کنند
[ترجمه گوگل]چرخ فلک بازی وحشیانه است، اما تعقیب ابدی هر یک از دیگر فاصله است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Riding on a carousel makes you feel dizzy.
[ترجمه زهرا محمدی] چرخ و فلک سواری باعث سرگیجه می شود.
|
[ترجمه ترگمان]اسب سواری تو شهربازی باعث میشه سرگیجه داشته باشی
[ترجمه گوگل]سوار بر یک چرخ فلک موجب سردرگمی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Lift spun beneath him like a sickening carousel ride.
[ترجمه ترگمان]در بالای سرش مثل چرخ نقاله sickening چرخ می زدند
[ترجمه گوگل]آسانسور زیر او را مانند یک چرخش چرخنده غوطه ور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Waiting for it at the carousel has got to take less time.
[ترجمه ترگمان]انتظار برای آن در چرخ carousel باید زمان کمتری داشته باشد
[ترجمه گوگل]انتظار برای آن در چرخ فلک مجبور به گرفتن زمان کمتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The carousel, its rows of white horses resplendent with red leather saddles and black-painted bridles, was thankfully almost empty.
[ترجمه ترگمان]چرخ نقاله که از اسب های سفید پوشیده شده بود با روکش چرمی قرمز و اسب های سیاه رنگش تقریبا خالی بود
[ترجمه گوگل]چرخ فلک، ردیف های آن از اسب های سفید که با زینت های چرمی قرمز و مروارید رنگی سیاه رنگ پر شده بود، خوشبختانه تقریبا خالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Balboa Park carousel already has outlived its creators and most of its own history.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، چرخ carousel پارک \"Balboa پارک\" بیش از پیش سازندگان آن و بیشتر تاریخ خود را به زندگی خود اختصاص داده است
[ترجمه گوگل]چرخ فلک پارک Balboa در حال حاضر از سازندگان آن و بسیاری از تاریخ خود را از دست داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Clearly, in order to save some money, the carousel has been set up in downtown Oslo, about ten kilometres away.
[ترجمه شایگان] برای صرفه جویی در هزینه هاچرخ و فلک شهر اسلو به فاصله ده کیلومتری مرکز شهر نصب شده
|
[ترجمه ترگمان]به طور واضح، برای صرفه جویی در پول، چرخ و فلک در مرکز شهر اسلو قرار دارد که حدود ۱۰ کیلومتر آن طرف تر است
[ترجمه گوگل]بدیهی است، برای صرفه جویی در مقدار کمی، چرخ فلک در مرکز شهر اسلو، حدود ده کیلومتری قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Belinda waited in growing anticipation, then as the carousel began to move she squealed with excitement and began laughing loudly.
[ترجمه ترگمان]فلگ با هیجان منتظر ماند، سپس چرخ نقاله شروع به حرکت کرد و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد
[ترجمه گوگل]بلیندا در پیش بینی های رو به زوال منتظر بود، بعد از آنکه چرخ فلک شروع به حرکت کرد، با هیجان به دام افتاد و با صدای بلند خندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. One company has set up a full-size working carousel to draw a crowd.
[ترجمه ترگمان]یک شرکت برای جلب توجه مردم، یک چرخ working کار به اندازه کافی برپا کرده است
[ترجمه گوگل]یک شرکت یک چرخ فلک کار کامل برای راه اندازی یک جمعیت ایجاد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The carousel turns around while the horses go up and down.
[ترجمه ترگمان]چرخ نقاله تا زمانی که اسب ها بالا و پایین می روند می چرخد
[ترجمه گوگل]چرخ فلک دور می شود در حالی که اسب بالا و پایین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. But the carousel never stops turning.
[ترجمه ترگمان]اما چرخ و فلک هرگز متوقف نمی شود
[ترجمه گوگل]اما چرخ فلک هرگز متوقف نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I couldn't find my luggage at the carousel.
[ترجمه ترگمان]من نمی توانستم وسایلم را در پارک چرخ و فلک پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من چمدان خود را در چرخ فلک یافتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I'll meet you at the luggage carousel.
[ترجمه ترگمان]من شما را در چرخ نقاله حمل بار ملاقات خواهم کرد
[ترجمه گوگل]من شما را در چرخ فلک چمدان ملاقات خواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The baggage carousel mix-up could've been slapstick or the inciting incident of a romantic comedy had the reality not sent her bolting back to J. F.
[ترجمه ترگمان]بعد از این که یک کمدی رمانتیک شروع شد، این مجموعه از نقاله یا رویداد تحریک کننده یک کمدی رمانتیک بود، اما واقعیت این بود که او را به جی اف
[ترجمه گوگل]حوادث عجیب و غریب یک کمدی رمانتیک می توانست از هم جدا شدن چرخ فلک غرفه به واقعیت برسد و او را مجبور به بازگشت به J F
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Which carousel is for the baggage from China?
[ترجمه ترگمان]کدام چرخ و فلک برای وسایل حمل و نقل از چین است؟
[ترجمه گوگل]کدام چرخ فلک برای چمدان از چین است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

چرخ فلک (اسم)
carousel, ferris wheel, carrousel, girandole, flip-flop, merry-go-round

تخصصی

[صنعت] گردان
[ریاضیات] چرخ فلک

به انگلیسی

• merry-go-round (ride for children)
a carousel is a large rotating mechanical device with seats in the shape of animals or cars which children can sit on in a fairground; used in american english.
at an airport, a carousel is a wide moving belt from which passengers can collect their luggage.

پیشنهاد کاربران

چرخشی ، چرخش
نوار نقاله در فرودگاه
[کامپیوتر] اسلاید تصاویر
Merry go round
چیزی که چرخشی است
چرخ و فلک افقی
Baggage claim area
وسیله آیی مثل چرخ وفلک که بچه ها سوار میشن
چرخ وفلک
چرخ فلک
اسب گردان
اسب چرخان
چرخ و فلک میشه marry go round
این فرق داره، اون دستگاهیه ک بچه ها سوار اسب میشن و میچرخه ( حالا ممکنه اسب هم نباشه و صندلی باشه😅 )
دو معنی داره
1 - نوار نقاله ( همون ریلی که کیفامون روش میاد )
2 - یه دستگاه تو شهربازی که روش کلی اسپ هست و بچه ها سوارش میشن و میچرخه

توجه کنید که "چرخ و فلک" میشه ferris wheel
noun - countable :
1 - چرخ و فلک کوچکی در شهربازی ها که عموما صندلی های آن به شکل اسب است و کودکان برای تفریح سوار آن می شوند.

به عنوان مثال :
In the park is a children's playground with a carousel

2 - نوار نقاله در فرودگاه ها ( که چمدان مسافرین بر روی آن حمل شده و هر کسی می تواند چمدان و بار خود را از روی آن بردارد. )

به عنوان مثال :
I was grateful when the rucksacks appeared on the carousel
carousel
منابع• https://www.ldoceonline.com/dictionary/carousel
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما