carbon copy

/ˈkɑːrbənˈkɑːpi//ˈkɑːbənˈkɒpi/

(در مورد اشخاص و اشیا) نسخه ی ثانی، همانند، عین، نسخه ی کپی شده، متن تهیه شده با کاغذ کاربن، رونوشت کاربنی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a copy of a document, letter, or the like that is made by using carbon paper.

(2) تعریف: someone or something that closely resembles someone or something else.

جمله های نمونه

1. She's a carbon copy of her mother.
[ترجمه ترگمان]اون یه کپی carbon از مادرش هست
[ترجمه گوگل]او کپی کپی از مادرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The robbery is a carbon copy of one that took place last year.
[ترجمه ترگمان]این سرقت یک کپی کربن است که سال گذشته اتفاق افتاد
[ترجمه گوگل]سرقت یک نسخه کربنی از سال گذشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's a carbon copy of her sister.
[ترجمه ترگمان]اون یه کپی carbon از خواهرش - ه
[ترجمه گوگل]او کپی کپی از خواهرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is a carbon copy of her sister.
[ترجمه ترگمان]او یک کپی از خواهرش است
[ترجمه گوگل]او کپی کپی از خواهرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To her annoyance Holly pushed the carbon copy on to Rain's desk and went away with the other.
[ترجمه ترگمان]هالی با ناراحتی آن کپی carbon را روی میز رین گذاشت و با دست دیگر بیرون رفت
[ترجمه گوگل]هری به هراسش هجوم کپی کپی را به میز باران برد و با دیگران رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The new Bernard's is not a carbon copy of the original.
[ترجمه ترگمان]برنارد اس ت جدید یک کپی از نسخه اصلی نیست
[ترجمه گوگل]برنارد جدید کپی کپی از اصل نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It was a carbon copy of an attack 18 months ago.
[ترجمه ترگمان]این یک کپی از یک حمله ۱۸ ماه پیش بود
[ترجمه گوگل]این یک کپی کپی از یک حمله 18 ماه پیش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Please send your proposal with a carbon copy.
[ترجمه ترگمان]لطفا پیشنهاد خود را با یک کپی از کربن ارسال کنید
[ترجمه گوگل]لطفا پیشنهاد خود را با کپی کپی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Would you like a carbon copy of the tally sheets for Hatch No. 3?
[ترجمه ترگمان]میخوای نسخه carbon رو برای Hatch شماره ۳ داشته باشی؟ شماره ۳؟
[ترجمه گوگل]آیا یک کپی کپی از ورق های نگهدارنده برای هوک شماره 3 را می خواهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Please keep the original contract and give the carbon copy back to me.
[ترجمه ترگمان]لطفا قرارداد اصلی را حفظ کنید و نسخه کربن را به من بدهید
[ترجمه گوگل]لطفا قرارداد اصلی را حفظ کنید و نسخه کربن را به من بدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. I make a carbon copy of my documents.
[ترجمه ترگمان]من یک کپی از اسناد خود می سازم
[ترجمه گوگل]من کپی کپی از اسناد من را تهیه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. You keep the top carbon copy the receipt and we have the carbon copy.
[ترجمه ترگمان]شما یک کپی از کربن بالا را نگه دارید و ما نسخه دوم آن را داریم
[ترجمه گوگل]شما کپی کپی بالا را دریافت می کنید و کپی کپی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. That particular trip was more or less a carbon copy of the previous one.
[ترجمه ترگمان]آن سفر خاص یک کپی کربن از نسخه قبلی بود
[ترجمه گوگل]این سفر خاص بیشتر یا کمتر کپی کپی از قبلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It has the plastic seperator for carbon copy checks.
[ترجمه ترگمان]آن the پلاستیکی برای چک کپی کربن دارد
[ترجمه گوگل]این قطعه پلاستیکی برای بررسی کپی کپی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] کپی کارینی - نسخه کاربنی - نسخه ای از یک نامه الکترونیکی که فرستنده آن را حفظ می کند و یا به فرد دیگری غیر از گیرنده ارسال می شود . نگاه کنید به cc,bcc.fcc

به انگلیسی

• duplicate made using carbon paper
a carbon copy is a copy of a piece of writing that is made using carbon paper.
a carbon copy of an event is one that is identical to a previous event.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( در مورد اشخاص و اشیا ) نسخه ی ثانی، همان ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: a copy of a document, letter, or the like that is made by using c ...جمله های نمونه1. She' s a carbon copy of her mother. [ترجمه ترگمان] اون یه کپی carbon از مادرش هست [ترجمه ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] کپی کارینی - نسخه کاربنی - نسخه ای از یک نامه الکترونیکی که فرستنده آن را حفظ می کند و یا ...انگلیسی به انگلیسیduplicate made using carbon paper a carbon copy is a copy of a piece of writing that is made using c ...
معنی carbon copy، مفهوم carbon copy، تعریف carbon copy، معرفی carbon copy، carbon copy چیست، carbon copy یعنی چی، carbon copy یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: carbon cycle
اشتباه تایپی: زشقذخد زخحغ
آوا: /کربن کپی‌/
عکس carbon copy : در گوگل
معنی carbon copy

پیشنهاد کاربران

Carbon copy
دو حرفCC مخفف شده Carbon copying
وقتی قرار است در سامانه یاهو یک نامه ارسال کنیم
ابتدا گزینهcompose یا ساختن نامه را کلیک می کنیم
در قسمت آدرس نامه عبارتهای TO، CC، BCمشاهد می شود
با انتخاب TO نامه شما به آدرس الکترونیکی شخصِ مخاطبِ اصلی ارسال می شود
علاوه بر آن همزمان با انتخاب CC کپی نامه شما به آدرس الکترونیکی کسی که
دوست دارید او هم از متن نامه شما آگاه گردد فرستاد می شود
آن شخص دوم می تواند خود شما باشید باگذاشتن آدرس الکترونیکی خود
جلو CC یک رونوشت نامه شما برای خودِ شما ارسال می گرددMEHDI . KHAJEH
در جای خودش BC توضیح داده خواهد شد

کپی دقیق، المثنی، نمونه ی کاملاً مشابه و یکسان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما