capital investment

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ثابت، سرمایه گذاری هنگفت

پیشنهاد کاربران

سرمایه گذاری در دارایی ثابت
سرمایه گذاری ثابت
سرمایه در گردش
سرمایه گذری در داراییهای بلند مدت مثلا زمین ، ماشین آلات و تجیهزات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما