capital asset

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] سرمایه ی ثابت، دارایی سرمایه ای، دارایی عمده

به انگلیسی

• non-liquid property or holdings

پیشنهاد کاربران

دارایی سرمایه ای
سرمایه ثابت، دارایی های مشهود و عموماً غیرنقدی ایی هستند که از آنها برای ایجاد درآمد استفاده می شود و انتظار می رود سودمندی آن بیش از یک سال باشد. به عنوان مثال می توان به زمین، ساختمان و ماشین آلات یک شرکت تولیدی اشاره کرد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما