capisce

پیشنهاد کاربران

فهمیدی؟
به معنی متوجه شدی هست و اصالت ایتالیایی داره
در gta lcs توسط سالواتوره لئونه زیاد استفاده شد😂😊
این کلمه به معنی "حالیته؟" یا "گرفتی؟" و معادل got it? هست، با این تفاوت که got it رو با لحن معمولی و capisce رو با لحن عصبانی بیان میکنن
در واقع capisce یه کلمه ایتالیاییه و تلفظش "کاپیشِی" هست ولی آمریکایی ها به این صورت میگن: کاپیش
یعنی افتاد ، متوجه شدی
Capisci به چه معناعه آقا یکی بگه

بپرس