capillary fringe

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] منطقه مویینه - حاشیه مویینه - حاشیه مویینه ای
[زمین شناسی] حاشیه مویینه منطقه نسبتا باریکی در قسمت پی منطقه تهویه. در این قسمت آب زیر سطح ایستابی از فضاهای خالی نخ مانندی که در بین دانه های خاک یا رسوب موجود است، بالا می آید.
[خاک شناسی] حاشیه مویین
[نفت] باریکه ی مویینگی
[آب و خاک] حاشیه موئینه

معنی یا پیشنهاد شما