cancatenation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] متصل نمودن، به هم پیوستن عمل اتصال دو یا چند رشته کاراکتر، در این اتصال کاراکترها به انتهای یک دیگر می چسبند . مثلاً ABC، def متصل شده و ABCDEF را به وجود می آورد . نگاه کنید به STRING OPERATIONS .

معنی یا پیشنهاد شما