can flipper

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] قوطی کم خلاء: به قوطی هایی از کنسرو اطلاق میشود که به اندازه کافی خلا در آنها ایجاد نشده و لذا دو سر قوطی صاف است ولی با ضربه و یا فشار دادن یا تغییر در دما و فشار محیط خارج قوطی متورم میشود و مجددا با فشار دادن دست به حالت اول بر میگردد.

معنی یا پیشنهاد شما