camera movement

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] حرکت دوربین - حرکات دوربین

پیشنهاد کاربران

camera movement ( سینما و تلویزیون )
واژه مصوب: حرکت دوربین
تعریف: جابه‏جایی های دوربین فیلم برداری یا ویدئویی برای نشان‏ دادن صحنه یا متناسب با حرکت بازیگران برای دستیابی به بهترین تصویر مورد نظر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما