calculus of variations

/ˈkælkjələsəvˌveriˈeɪʃənz//ˈkælkjʊləsəvˌveərɪˈeɪʃənz/

(ریاضی) حساب تغییرها، حساب وردش ها، حساب جبری متغیرها، حساب تغییرات
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] حساب تغییرات
[آمار] حساب تغییرات

معنی یا پیشنهاد شما