caen stone

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کان استون یک سنگ آهک ژوراسیک مایل به زرد یا به رنگ کرم روشن که بوسیله یک شکل موج دار امواج نشان دار شده و شناسایی می شود و برای مقاصد ساختمانی استفاده زیادی دارد. مقطع/ محل تیپ: نزدیک سن، شهری در نورماندی در فرانسه.

معنی یا پیشنهاد شما