cable tool

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] هر بخشی از دسته ابزار bottom-hole که در حفاری کابلی استفاده می شود. مثلاً متر حفاری ـ دسته (stem) حفاری ـ دسته ای از رنگها یا یک گل کش. یک سنگریزه فشرده گرد شده شبیه ژاسپ قرمز که تصور می شود یک فسفات آبدار کلسیم و آلومینیوم باشد و در ماسه های مولد الماس با هیا در برزیل یافت شده است.

معنی یا پیشنهاد شما