cable cord

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] پارچه پنبه ای خیلی سنگین با بافت سرژه 2 در 2 زمینه و 400-250 پود در اینچ و شبیه مخمل کبریتی

معنی یا پیشنهاد شما