cabbage rose


(گیاه شناسی) رز زینتی (rosa centifolia که اصلا از ایران و قفقازیه بوده و نیای انواع رزها است)
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما