caballero

/ˌkæbəˈjeroʊ//ˌkæbəˈjerəʊ/

(اسپانیایی) آقا، رادمرد، جوانمرد، سوار، ملازم بانو
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: caballeros
(1) تعریف: a Spanish or Latin American gentleman.
مشابه: cavalier

(2) تعریف: in the southwestern United States, a horseman.

(3) تعریف: a lady's escort.

جمله های نمونه

1. Caballeros punched the air with the exultation of victory.
[ترجمه ترگمان]آقایان با شادی پیروزی با مشت به هوا مشت می زنند
[ترجمه گوگل]Caballeros هوا را با شادی پیروزی پرت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Become the caballero with illustrious reputation or bow hand!
[ترجمه ترگمان]ای پهلوان پهلوان را با شهرت و احترام کسب کن!
[ترجمه گوگل]تبدیل شدن به caballero با شهرت مشهور و یا دست کراوات!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ontario, Canada, Celestino Caballero bt Steve Molitor by fourth-round knockout.
[ترجمه ترگمان]اونتاریو، کانادا، Celestino کابالرو bt Steve با ضربه فنی به دور چهارم پرتاب می شوند
[ترجمه گوگل]انتاریو، کانادا، Celestino Caballero bt استیو مولیتور با شکست چهارم ناکات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As Ricardo Caballero has pointed out, the world has a shortage of safe liquid assets.
[ترجمه ترگمان]همانطور که ریکاردو کابالرو اشاره کرد، جهان دارای کمبود منابع مالی ایمن است
[ترجمه گوگل]همانطور که ریکاردو کابالرو اشاره کرد، جهان دارایی های مایع امن کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Known as the "Armani of bulletproof clothes", Caballero produces suits, coats and even T-shirts that protect their wearers from bullets and knives.
[ترجمه ترگمان]خرمن که به عنوان \"آرمانی با لباس های ضد گلوله\" شناخته می شود، کت و شلوار، کت و شلوار حتی تی شرت را تولید می کند که از افراد خود در برابر گلوله و چاقو محافظت می کند
[ترجمه گوگل]Caballero به عنوان Armani از لباس ضد گلوله شناخته شده است، لباس، کت و حتی تی شرت که محافظان خود را از گلوله و چاقو محافظت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Among them the most unexpected caballero cap that should belong to BALENCIAGA.
[ترجمه ترگمان]در میان آن ها کلاه شوالیه unexpected است که باید به BALENCIAGA تعلق داشته باشد
[ترجمه گوگل]در میان آنها کلاه کابالر غیر منتظره است که باید متعلق به BALENCIAGA باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He was afraid that Caballero was not up to the situation.
[ترجمه ترگمان]وی از این می ترسید که شاه تا به حال حاضر نشده باشد
[ترجمه گوگل]او می ترسید که Caballero تا این وضعیت نباشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You send 1 Caballero from any region from each player back to the provinces.
[ترجمه ترگمان]شما هر منطقه را از هر بازیکن به استان ها ارسال می کنید
[ترجمه گوگل]شما 1 Caballero را از هر منطقه از هر بازیکن به استان می فرستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Miguel Caballero, the tailor who made Ruiz's coat, turns out over $3 million worth of bulletproof clothing every year from his Bogota factory.
[ترجمه ترگمان]\"میگل کابالرو\"، خیاط who، سالانه بیش از ۳ میلیون دلار لباس ضد گلوله از کارخانه \"بوگوتا\" بیرون می آورد
[ترجمه گوگل]میگل کابالرو، خیاطی که کت رائیس را ساخته است، هر ساله از کارخانه بوگوتا، بیش از 3 میلیون دلار لباس ضد گلوله به دست می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. "The world can be a dangerous place," says Caballero as he demonstrates his products - by shooting live bullets at his lawyer.
[ترجمه ترگمان]همانطور که او محصولات خود را با شلیک گلوله زنده به وکیل خود نشان می دهد، \" جهان می تواند یک مکان خطرناک باشد \"
[ترجمه گوگل]Caballero می گوید: 'جهان می تواند یک مکان خطرناک باشد، زیرا محصولات خود را نشان می دهد - با تیراندازی گلوله های زنده در وکیل خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In Valencia he heard also that the days of the Caballero government were numbered.
[ترجمه ترگمان]در والنسیا او همچنین شنیده بود که زمان حکومت کابالرو شماره گذاری شده است
[ترجمه گوگل]در والنسیا، او نیز شنیده بود که روزهای دولت کابالورو شمارش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. "The weight-loss effect of a reduction in liquid calorie intake was stronger than that of a reduction in solid food intake," Caballero and colleagues report.
[ترجمه ترگمان]\"کابالرو\" و همکاران گزارش می دهند: \" اثر کاهش وزن در جذب کالری مایع قوی تر از کاهش میزان جذب مواد غذایی جامد بود \"
[ترجمه گوگل]Caballero و همکارانش گزارش دادند که اثر کاهش وزن در کاهش مصرف کالری مایع قوی تر از کاهش مصرف غذای جامد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Lazio are looking for a right wingback and the new target could be 21 year old Pablo Caballero, previously tracked by Napoli and Siena and valued around two million Euros.
[ترجمه ترگمان]لاتزیو در جستجوی یک wingback مناسب است و هدف جدید می تواند ۲۱ ساله پابلو کابالرو باشد که قبلا توسط ناپولی و سینا، تحت تعقیب قرار گرفته بود و حدود ۲ میلیون یورو ارزش داشت
[ترجمه گوگل]لاتزیو به دنبال یک بال عقب راست است و هدف جدید میتواند پابلو کابالرو، 21 ساله باشد که قبلا توسط ناپولی و سینا ردیابی شده و در حدود دو میلیون یورو ارزش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "We can't control it all, " said special agent Mariano Baez, who heads a 12-man anti-drug taskforce in Pedro Juan Caballero backed by the US government.
[ترجمه ترگمان]ماریانو Baez یک مامور ویژه گفت: \"ما نمی توانیم همه چیز را کنترل کنیم\"، کسی که یک مرد ۱۲ نفره مبارزه با مواد مخدر را در پدرو خوآن کابالرو با حمایت دولت ایالات متحده رهبری می کند
[ترجمه گوگل]'ما نمی توانیم همه را کنترل کنیم،' ماریانو بائز، مدیر گروه 12 نفره مبارزه با مواد مخدر در پدرو خوان کالیبالرو، که توسط دولت آمریکا حمایت می شود، گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• spanish gentleman, cavalier; horseman

معنی یا پیشنهاد شما