برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

cynical

/ˈsɪnɪkl̩/ /ˈsɪnɪkl̩/

معنی: خیره چشم، کلبی
معانی دیگر: (کسی که معتقد است انسان ها خودخواه و آزمندند و زندگی ارزشی ندارد) بدبین، بدگمان، منفی باف، دژمان، سگ سان، سگ سار، دژآگاه، (c بزرگ - فلسفه) کلبی (cynic)، بدگمان نسبت به درستی ونیکوکاری بشر، غرغرو، عیبجو

بررسی کلمه cynical

صفت ( adjective )
مشتقات: cynically (adv.), cynicalness (n.)
(1) تعریف: showing little or no faith in human nature; distrustful or contemptuous of others' motives.
متضاد: idealistic
مشابه: agnostic, negative

- To claim that people do charity work only to boost their own image shows a cynical attitude.
[ترجمه ترگمان] ادعا می‌شود که مردم کار خیریه انجام می‌دهند تا تصویر خود را افزایش دهند، نگرش بدبینانه را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل] ادعا می کند که مردم تنها کار خیرخواهانه برای افزایش تصویر خود را نشان می دهند نگرش های بدبینانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: callously taking advantage of others or violating accepted morals.

- The company got away with its cynical exploitation of workers for decades.
[ترجمه ترگمان] این شرکت برای دهه‌ها با بهره‌گیری بدبینانه خود از کارگران کنار رفت
[ترجمه گوگل] این شرکت طی دهه های گذشته از بهره برداری غریزی از کارگران خودداری کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه cynical در جمله های نمونه

1. he is cynical about finding his watch
او امیدی به یافتن ساعت خود ندارد.

2. he was cynical about marriage
او نسبت به ازدواج بدبین بود.

3. bankruptcy made him cynical about everything and everyone
ورشکستگی او را نسبت به همه چیز و همه کس دژمان کرد.

4. With that cynical outlook, he doesn't trust anyone.
[ترجمه ترگمان]با این حالت غرغرو، به هیچ‌کس اعتماد نداره
[ترجمه گوگل]با چشم انداز بدبینانه، به کسی اعتماد ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I hope I don't sound unduly cynical.
[ترجمه ترگمان]امیدوارم که بی‌هوده به نظر نرسد
[ترجمه گوگل]من امیدوارم که صدای خیلی بدی نباشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I think she takes a rather cynical view of men.
[ترجمه ترگمان]به نظر من او یک نظر نسبتا cynical از مردها دارد
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم دیدگاه نسبتا بدبینانه ای نسبت به مردان دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف cynical

خیره چشم (صفت)
defiant , insolent , impudent , cocky , graceless , cocksy , cynic , cynical
کلبی (صفت)
cynic , cynical

معنی کلمه cynical به انگلیسی

cynical
• sarcastic; doubting the sincerity of others, pessimistic
• someone who is cynical or who has a cynical attitude always thinks the worst of people or things.
cynical abuse
• sarcastic words directed at another person

cynical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

alipour
بد بین
علی اکبر منصوری
مسخره کننده،کسی که به شکل طعنه آمیز،دیگران را مسخره می کند - شکاک،بدبین، منفی باف- کسی که اهمیتی به دیگران نمی دهد و فقط به منافع خود اهمیت میدهد- فرصت طلبانه ،ریاکارانه ،طعنه آمیز ،منفعت طلبانه
فرزاد یوسف زاده
ساختارشکنانه، ساختارشکنی

showing contempt for accepted standards of behaviour, esp of honesty or morality
the politician betrayed his promises in a cynical way
جهان
غرور و نخوت
Sebastian
فکر می کنم (خودخواه/خودخواهانه) برای این تعریف از این کلمه مناسب باشه:

not caring that something might not be morally right, might hurt someone etc, when you are trying to get something for yourself

متن بالا تعریف دوم در لانگمن هست
حسن حیدری
معادل واژه دقیقی برای این کلمه در فارسی وجود ندارد اما معنی آن این است که شخصی می پندارد که همه انسانها خودخواه هستند و به همین دلیل به همه بدبین است و بهواسطه این دیدگاهش به انسانها احترام نمی گذارد. این واژه را پیشنهاد میکنم: مغرض پندار
محمدرضا شریفی
گنده دماغ، بد دماغ
مهدی حافظی
1-بدبین به دیگر انسان‌ها
2-بدبین به طور کلی
3- خودخواه
Farhood
For that reason, many animal activists are cynical about efforts to make factory farms better by providing less awful conditions for animals or by changing which animals are raised on farms in favor of breeds that suffer less
بدبین بودن درباره تلاش‌ها برای بهبود شرایط مرغداری‌ها
فهیمه چاکرالحسینی
سوءاستفاده‌گرانه
استثمارگرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cynical

کلمه : cynical
املای فارسی : کینیکل
اشتباه تایپی : زغدهزشم
عکس cynical : در گوگل

آیا معنی cynical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )