برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1391 100 1

cut through


از میان (چیزی) رد شدن، میان بر زدن، صاف رفتن (یا رد شدن)

واژه cut through در جمله های نمونه

1. You need a powerful saw to cut through metal.
[ترجمه Kian] برای برش فلز به یک اره قدرتمند نیاز دارید
|
[ترجمه ترگمان] تو به یه شاهد قدرتمند احتیاج داری که از فلز عبور کنی
[ترجمه گوگل]شما نیاز به یک اره قدرتمند برای برش از طریق فلز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To build this tunnel we had to cut through the solid rock.
[ترجمه ترگمان]برای ساختن تونل، مجبور بودیم از سنگ جامد عبور کنیم
[ترجمه گوگل]برای ساخت این تونل ما مجبور شدیم از سنگ جامد عبور کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This new kitchen cleaner is formulated to cut through grease and dirt.
[ترجمه ترگمان]این cleaner آشپزخانه جدید برای بریدن روغن و خاک فرموله شده‌است
[ترجمه گوگل]این پاک کننده آشپزخانه جدید برای برداشتن از طریق گریس و خاک طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه cut through به انگلیسی

cut through
• make a shortcut, take a shorter route across

cut through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Leila
Deal with problens برطرف کردن ،از بین بردن
عبدالله استرش
تکه تکه کردن
مرجان میری لواسانی
گذرکردن
عبورکردن
طی کردن
فایق شدن، فایق آمدن، فایق گشتن
گذشتن از
سحر فتحی
از داخل رد شدن
پریسا kh
سپری کردن
علی احمدی سعیدخانی
پشت سر گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut through
کلمه : cut through
املای فارسی : کات تهروق
اشتباه تایپی : زعف فاقخعلا
عکس cut through : در گوگل

آیا معنی cut through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )