برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

cut out for


(عامیانه) مناسب، مستعد

معنی کلمه cut out for به انگلیسی

cut out for a sailor
• a natural seaman, a born sailor
cut out for him
• made for him, tailored for him, specially designed for him
cut out for it
• made for it, built for it, designed for it
be cut out for
• be suitable for -, be appropriate for -

cut out for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fatima
ساخته شدن برای...
دنیا آمدن برای...
English User
بدرد چیزی خوردن، به کاری آمدن
He's not cut out for teaching.
He's not cut out to be a teacher.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut out for

کلمه : cut out for
املای فارسی : کات آوت فور
اشتباه تایپی : زعف خعف بخق
عکس cut out for : در گوگل

آیا معنی cut out for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )