برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1390 100 1

cut off frequency

/ˈkətˈɒfˈfriːkwənsi/ /kʌtɒfˈfriːkwənsi/

بسامد قطع

معنی cut off frequency در دیکشنری تخصصی

cut off frequency
[برق و الکترونیک] فرکانس قطع
[سینما] تواتر مسدودکننده

cut off frequency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak
فرکانس قطع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut off frequency
کلمه : cut off frequency
املای فارسی : کات آاف فرکانس
اشتباه تایپی : زعف خبب بقثضعثدزغ
عکس cut off frequency : در گوگل

آیا معنی cut off frequency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )