برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1467 100 1

cut loose


(عامیانه) بدون اختیار حرف زدن یا عمل کردن، خودداری نکردن

واژه cut loose در جمله های نمونه

1. He really cut loose and told me what he thought of me.
[ترجمه ترگمان]اون واقعا آزاد شد و بهم گفت که به من چی فکر می کنه
[ترجمه گوگل]او واقعا سست شد و به من گفت آنچه را که از من در نظر داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm ready to cut loose and enjoy the weekend.
[ترجمه ترگمان]من حاضرم از آخر این آخر هفته بروم بیرون و از این آخر هفته لذت ببرم
[ترجمه گوگل]من آماده شستن و لذت بردن از آخر هفته هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He felt he had to cut loose from his family.
[ترجمه ترگمان]احساس می‌کرد که باید از خانواده‌اش جدا شود
[ترجمه گوگل]او احساس کرد که باید از خانواده اش سست شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But when Mike Mannion cut loose the home side collapsed to 127 all out.
[ترجمه ترگمان]اما وقتی مایک Mannion خانه را برید، طرف خانه به ۱۲۷ تای آن‌ها سقوط کرد
[ترجمه گوگل]اما زمانی که مایک مانونیون سقوط کرد، خانه به 127 سقوط کرد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه cut loose به انگلیسی

cut loose
• release, set free

cut loose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نوید عربی
رها کردن، رها شدن (بار منفی داره)
سرداری
با کسی بهم زدن
قطع ارتباط کردن
پریا
بیاحترامی کردن و توهین کردن
Don't diss my little brother
به برادر کوچیکم بی احترامی نکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut loose
کلمه : cut loose
املای فارسی : کات لوس
اشتباه تایپی : زعف مخخسث
عکس cut loose : در گوگل

آیا معنی cut loose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران