برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1438 100 1

cut it


(عامیانه) به طور رضایتبخش کار کردن

واژه cut it در جمله های نمونه

1. If he can't cut it, then we'll get someone else to do the job.
[ترجمه امین] اگر او نمی‌تواند به طور رضایت‌بخشی کار کند،پس می‌رویم و یک نفر دیگر را برای انجام دادن این کار می‌آوریم.
|
[ترجمه ترگمان]اگر او نمی‌تواند آن را ببرد، بعد یکی دیگر را برای انجام کار پیدا می‌کنیم
[ترجمه گوگل]اگر او نمیتواند آنرا برش بیاورد، ما دیگر کسی را برای انجام این کار خواهیم برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Players who can't cut it soon quit the team.
[ترجمه امین] بازیکنانی که نمی‌توانند به طور رضایت‌بخشی کار کنند،زود تیم را ترک کنند.
|
[ترجمه ترگمان]بازیکنان که نمی‌توانند به زودی از تیم جدا شوند
[ترجمه گوگل]بازیکنان که نمیتوانند آن را به زودی از تیم خارج کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm sick of you two squab ...

معنی عبارات مرتبط با cut it به فارسی

(عامیانه) 1- محاسبه ی دقیق کردن 2- درست تشخیص دادن
(عامیانه) ول کن !، بس کن !، دست بردار!
برضد، درمقابل

معنی کلمه cut it به انگلیسی

cut it
• succeed, do well; achieve the required level of quality
cut it out
• stop it, quit it, don't do that anymore (slang)
cut it out!
• stop!, enough!

cut it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
توانایی کاری را داشتن
موفق شدن
Figure
از عهده کاری برآمدن، موثر بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut it
کلمه : cut it
املای فارسی : کات ایت
اشتباه تایپی : زعف هف
عکس cut it : در گوگل

آیا معنی cut it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )