برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

curse of knowledge

curse of knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
اسارت در دام دانش (برگرفته از ترجمه کتاب ایده عالی مستدام)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی curse of knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )