برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

currency

/ˈkɜːrənsi/ /ˈkʌrənsi/

معنی: پول رایج، انتشار، رواج، پول
معانی دیگر: پول رایج (به ویژه اسکناس)، پول در گردش، شیوع، زبانزدی، گستردگی، عمومیت، روندگی، رواگ، دست به دست گشتن، جریان، گردش، (نادر) دوران رواج هرچیز

بررسی کلمه currency

اسم ( noun )
حالات: currencies
(1) تعریف: any money in circulation as a valid means of trade or exchange.
مشابه: cash, money

- Before adopting the euro, Italy used the lira as its chief unit of currency.
[ترجمه ترگمان] ایتالیا پیش از پذیرش یورو، از لیر به عنوان واحد اصلی ارز استفاده کرد
[ترجمه گوگل] قبل از اتخاذ یورو، ایتالیا از لیورا به عنوان واحد ارشد ارز استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Where can we exchange our foreign currency?
[ترجمه A] کجا میتوانیم ارز خارجی خود را منتقل کنیم؟
|
[ترجمه امین] کجا می‌توانیم ارزمان را تعویض کنیم؟
|
[ترجمه sakineh] کجا می توانیم ارزمان را تبدیل کنیم؟|
...

واژه currency در جمله های نمونه

1. currency that can be exchanged in the open market
ارزی که در بازار آزاد قابل تسعیر است.

2. blocked currency
پول بلوک شده

3. convertible currency
پول قابل تسعیر،پول قابل تبدیل

4. fiduciary currency
پول اعتباری

5. foreign currency
اسعار خارجی،پول خارجی

6. gold currency
پول طلا

7. the currency of a social custom
رواج یک رسم اجتماعی

8. a depreciating currency
پولی که ارزش آن در حال نزول است

9. a hard currency such as the swiss frank
پول محکمی مانند فرانک سوئیس

10. to give currency to
رواج دادن

11. the rumor gained currency
شایعه زبانزد شد.

12. a rapid depreciation of currency
افت سریع در ارزش پول

13. the outflow of foreign currency from the country
خروج ارز از کشور

14. the value of our currency has sunk
...

مترادف currency

پول رایج (اسم)
tender , circulating money , currency
انتشار (اسم)
report , proclamation , publication , propagation , incidence , circulation , diffusion , dissemination , currency , issuance , dispersion , effluence
رواج (اسم)
prevalence , propagation , circulation , currency , vogue
پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum

معنی عبارات مرتبط با currency به فارسی

پول اعتبارى، پول کاغذ
ارز، پول بیگانه
پول خرد (هر سکه یا اسکناسی که ارزش آن از واحد پول کشور کمتر باشد)
(اقتصاد) پول اداره شده (پول تحت مهار موسسات دولتی به منظور کنترل میزان پول در گردش و قیمت ها و تورم و غیره)
پول فلزی، پول مسکوک
money paper اسکناس، پول کاغذی

معنی currency در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] پول رایج
[حقوق] پول رایج، رواج، گردش، قبول عام
[نساجی] پول
[حسابداری] ارز
[حسابداری] پول عملیاتی
[حسابداری] واحد پولی گزارشگری
[ریاضیات] واحد پول

معنی کلمه currency به انگلیسی

currency
• money; circulation; custom, prevalence
• the money used in a country is referred to as its currency.
• if ideas, expressions, or customs have currency at a particular time, they are generally used and accepted by people at that time; a formal use.
currency basket
• amount of money in circulation in any country
currency basket basis
• relational value of currencies from different countries
currency basket rate
• monetary rate made of the combined averages of other foreign currencies in relation to the shekel
currency block
• group of different countries who use the same form of currency
currency conversion
• exchange of money, currency exchange
currency declaration
• declaration of the amount of foreign currency one brings in or out of a country
currency destruction
• damaging of bills or coins
currency fluctuations
• changes in the value of a currency
currency haven
• place to deposit money where it cannot be taxed
currency in circulation
• amount of money circulating throughout a country
currency issue
• distribution of money, distribution of currency
currency leakage
• condition in which the deposits are used and the amount of currency in the market is reduced
currency revaluation
• raising of the vale of one currency in relation to other currencies
currency substitutio ...

currency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nak
روند
فواد بهشتی
وجه رایج
m.n
واحد پول😢
ebi
ارز
Henna
The type money that a country uses
Fatima
اسکناس
Bill
Negin
The particular type of money in use in a country
Fatima
پول رایج
yasin turk
واحد پول
a. e
has recieved wide currency
دوستان همیشه نعنی پول و ارز رایج نمیده. مثلا در مثال بالا یعنی رواج زیاد پیدا کردن
amin
واحد پول . ارز . پول رایج . پول مورد استفاده .
به طور مثال
the currency of USA is dollar
England Euro
و.............
خسته نباشید 😀
Sarina
The money of a country
Raha
The money that a cuntry uses.
ارز.واحد پول یک کشور
tala
اعتبار
مینا مهرآذر
انتشار (مقاله، مطلب و ...)
رواج
کیوان شعبانی مقدم
سکه رایج
فریده بدرخانی
دارایی، سرمایه
H.Psh
The particular type of money in use in a country
(پول رایج در یک کشور)
(Noun)
●●●
واحد پول یک کشور=
Aparticular type of money in use in a country
yas
خدا قوت
معنی currency : واحد پول
پوریا ف
وجه رایج.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی currency

کلمه : currency
املای فارسی : کوررنکی
اشتباه تایپی : زعققثدزغ
عکس currency : در گوگل

آیا معنی currency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )