برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

crying

/ˈkraɪɪŋ/ /ˈkraɪɪŋ/

معنی: خروش، خروشان، گریان، مبرم، جار زننده، اشکار
معانی دیگر: شدید، فاحش، آشکار، گریه کننده، اشک ریزان

بررسی کلمه crying

صفت ( adjective )
مشتقات: cryingly (adv.)
(1) تعریف: that cries; weeping.

(2) تعریف: demanding immediate attention or correction.

- a crying necessity
[ترجمه ترگمان] لازم است گریه و زاری کند
[ترجمه گوگل] ضرورت گریه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a crying shame
[ترجمه ترگمان] از خجالت سرخ شد
[ترجمه گوگل] یک شرم گریه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه crying در جمله های نمونه

1. a crying jag
(مدت) گریه‌ی بی‌اختیار

2. a crying need
نیاز مبرم

3. problems crying for solutions
مسایلی که حل آنها بسیار ضروری است

4. the crying of a bereaved mother
گریه‌ی مادر داغدیده

5. for crying out loud
(خودمانی ـ حرف ندا حاکی از تعجب یا آزردگی) ای وای‌!

6. a voice crying in the wilderness . . .
صدایی که در بیابان اعلام می‌کرد. . .

7. he was crying outright
او داشت آشکارا گریه می‌کرد.

8. fruit venders were crying their wares
میوه فروشان کالای خود را جار می‌زدند.

9. i feel like crying
گریه‌ام می‌آید.

10. i gave the crying mother a pat on the head
دستی به سر مادر گریان کشیدم.

11. she is still crying
هنوز دارد گریه می‌کند.

12. there is a crying need for new and determined leadership
نیاز مبرمی به رهبری جدید و راسخ وجود دارد.

13. to pacify a crying child
کودک گریان را آرام کردن

...

مترادف crying

خروش (اسم)
slogan , clamor , cry , banner cry , roar , roaring , crying , battle cry
خروشان (صفت)
roaring , crying , clamorous , shouting
گریان (صفت)
crying , tearful , weepy , moist
مبرم (صفت)
sore , exigent , emergent , demanding , imperious , exacting , crying , pressing , urgent , importunate
جار زننده (صفت)
crying
اشکار (صفت)
out , clear , explicit , plain , apparent , open , bare , signal , open-and-shut , manifest , obvious , flagrant , evident , patent , crying , public , conspicuous , overt , palpable , self-explaining , self-explanatory , semblable , transpicuous

معنی عبارات مرتبط با crying به فارسی

گریه سودی ندارد
نیازمندی مبرم

معنی کلمه crying به انگلیسی

crying
• demanding attention, urgent; conspicuous; reprehensible
• weeping, shedding tears
• crying is the sound that a baby makes when he or she is unhappy, hungry, or tired.
• if there is a crying need for something to be done, there is a very great need for it, especially for it to be done urgently.
• if you say that something is a crying shame, you are emphasizing what a great pity or shame it is, often when you are annoyed about it.
• see also cry.
crying over spilt milk
• complain or feel badly about something that has occurred that cannot be done over
crying shame
• too bad, a pity; total disgrace, complete disgrace
crying with joy
• weeping tears of joy; shouting joyfully
crying wolf
• calling for help when one doesn't need it, declaring a false emergency
knock off the crying
• stop crying
started crying
• began to cry, sobbed and shed tears

crying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تینا
گریه کنان
زینب بخشی
گریه کنان
Narges
درحال گریه
کاملیا
گریه و زاری
Nazanin.Z
گریه کردن،
گریه کنان،
گریه و زاری کنان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی crying

کلمه : crying
املای فارسی : کریینگ
اشتباه تایپی : زقغهدل
عکس crying : در گوگل

آیا معنی crying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )