برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

crustacean

/krəˈsteɪʃn̩/ /krʌˈsteɪʃn̩/

معنی: خانواده خرچنگ، رده سخت پوستان
معانی دیگر: (جانورشناسی) سخت پوست (زیر شاخه ی crustacea از بندپایان که آبزی و آبشش دار هستند مانند خرچنگ)

بررسی کلمه crustacean

اسم ( noun )
• : تعریف: any of a large group of segmented invertebrates, such as shrimp and crabs, that usu. live in water and have hard shells.

واژه crustacean در جمله های نمونه

1. I bite into the succulent, still-warm-from-the-grill crustacean whose spice factor is near seismic.
[ترجمه ترگمان]من داخل آبدار را گاز می‌گیرم - از توری که هنوز هم گرم است - از توری - - - که عامل نارنجی آن نزدیک به زلزله است
[ترجمه گوگل]من به پوست خرد شده، هنوز گرم از پوست گوشتی که عدس ادویه آن تقریبا لرزه ای است، نیش می زنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Today there are about 3000 species of crustacean - four times as many as there are of birds.
[ترجمه ترگمان]امروزه در حدود ۳۰۰۰ گونه از crustacean - چهار برابر بیشتر از پرندگان وجود دارد
[ترجمه گوگل]امروزه در حدود 3000 گونه سخت پوست وجود دارد - چهار بار به عنوان بسیاری از پرندگان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It seemed surprised when the crustacean raised its claws and valiantly fought back.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید غافلگیر شده بود که اجنه پنجه خود را بلند کردند و دلیرانه به مبارزه پرداختند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد شگفت زده شد زمانی که پوست خرچنگ چرک خود را بالا برد و با جدیت مبارزه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is a brown crustacean, ...

مترادف crustacean

خانواده خرچنگ (اسم)
crustacean
رده سخت پوستان (صفت)
crustacean

معنی crustacean در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سخت پوست هر بندپای متعلق به ابر رده سخت پوستان (Crustacea) که عمدتاً توسط حضور یک جفت شاخک بر روی سر تشخیص داده می شوند. بیشتر اشکال در محیط های دریایی دیده می شوند. سخت پوستان نسبت به تعداد موجودات منفرد نسبت به حشرات دوم هستند. گستردگی زمانی: کامبرین تا عهد حاضر.

معنی کلمه crustacean به انگلیسی

crustacean
• hard-shelled animal with jointed limbs (crab, shrimp, etc.)
• pertaining to hard-shelled animals with jointed limbs (crabs, shrimp, etc.)
• a crustacean is an animal with a hard outer shell and several pairs of legs, which usually lives in water. crabs, lobsters, and shrimps are crustaceans.

crustacean را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سخت پوست، مثل خرچنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crustacean
کلمه : crustacean
املای فارسی : کروستکین
اشتباه تایپی : زقعسفشزثشد
عکس crustacean : در گوگل

آیا معنی crustacean مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )