برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

crow

/ˈkroʊ/ /krəʊ/

معنی: غراب، دیلم، زاغ، کلاغ، اهرم، بانگ خروس، بانگ زدن
معانی دیگر: سرخپوست کرو (عضو قبیله ی کرو که در ایالت های مرکزی امریکا زیست می کنند)، (جانورشناسی) کلاغ (جنس corvus از تیره ی corvidae)، (نادر) رجوع شود به: crowbar، (نجوم) استارگان (مجمع الکواکب) کلاغ، (مثل خروس) بانگ زدن، قیق کردن، قوقولی قوقو کردن، (صدای خروس) بانگ، (به خود) بالیدن، فخر کردن، به خود نازیدن، مباهات کردن، کلاه

بررسی کلمه crow

اسم ( noun )
حالات: Crow, Crows
(1) تعریف: a tribe or member of a tribe of a North American Indian people now living in eastern Montana.

(2) تعریف: the Siouan language of the Crow.
اسم ( noun )
عبارات: as the crow flies, eat crow
• : تعریف: any of a number of shiny black birds noted for their shrill, harsh calls and for their scavenging.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: crows, crowing, crowed
(1) تعریف: to make the harsh call of a rooster.

(2) تعریف: to speak boastfully; brag.
مشابه: boast, brag, gloat, swagger

(3) تعریف: to make any nonverbal sounds indicating delight, as a baby.
اسم ( noun )
مشتقات: crowingly (adv.), crower (n.)
• : تعریف: the harsh call of a rooster.

واژه crow در جمله های نمونه

1. crow (or push) one's luck
(خودمانی) بیش از حد به بخت اتکا کردن،مخاطره کردن

2. the crow of a rooster
آواز خروس

3. the crow says, "caw, caw". . .
کلاغه می‌گه ((قارقار)) . . .

4. eat crow
(عامیانه) شرمنده شدن،به اشتباه خود اعتراف کردن

5. (green) an upstart crow beautified with our feathers
کلاغ تازه به دوران رسیده‌ای که با پرهای ما آذین شده است

6. as the crow flies
سرراست،مستقیم

7. the cock began to crow
خروس شروع به خواندن کرد.

8. the distance between here and there is ten kilometers as the crow flies
از اینجا تا آنجا مستقیم ده کیلومتر است.

9. A crow is never the whiter for washing herself often.
[ترجمه ترگمان]یک کلاغ همیشه برای شستن خود whiter نیست
[ترجمه گوگل]یک کلاغ اغلب برای شستن بیشتر از بقیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The crow thinks his own bird fairest.
[ترجمه ترگمان]کلاغ پرنده خودش را زیباترین فکر می‌کند
[ترجمه گوگل]کلاغ فک ...

مترادف crow

غراب (اسم)
crow , raven , rook , corvette
دیلم (اسم)
lever , auger , crowbar , jimmy , crow , gad , gavelock , pry , wimble
زاغ (اسم)
crow
کلاغ (اسم)
crow
اهرم (اسم)
lever , crowbar , crow , fulcrum , pry , handspike
بانگ خروس (اسم)
crow
بانگ زدن (فعل)
cry , crow , exclaim

معنی عبارات مرتبط با crow به فارسی

اهرم ,دیلم
انبرگلوله کش
(خودمانی) بیش از حد به بخت اتکا کردن، مخاطره کردن
قلم پرکلاه
لاریز:برجستگی هایی که بشکل پله یاکنگره درسرازیریهای شیروانی م
(جانور شناسی) کلاغ لاشخور (corvus corone) که بومی اروپاست، کلاهبغدادی، کورکور
(عامیانه) شرمنده شدن، به اشتباه خود اعتراف کردن
(جانور شناسی) کلاغ ماهی خوار (corvus ossifragus - بومی سواحل شرقی و جنوبی ایالات متحده)
(جانور شناسی) کلاغ لاشخور (corvus corone cornix - بومی اروپا)
(عامیانه) تبعیض نژادی، وابسته به پست شماری سیاهان، سیاه پوست امریکایی، مطرب دوره گرد
چیزندیده، چیزکمیاب

معنی کلمه crow به انگلیسی

crow
• member of the crow indian tribe of eastern montana
• siouan language spoken by the crow indian tribe; family name
• any of various large black birds; cry of a rooster
• cry out; cry out in triumph; brag, boast
• a crow is a kind of large black bird which makes a loud, harsh noise.
• when a cock crows, it utters a loud sound early in the morning.
• if someone crows about or over something, they keep telling people proudly about it; used in informal english, showing disapproval.
• if you say that a place is a certain distance away as the crow flies, you mean that the distance stated is correct if you travel there in a straight line.
as black as a crow
• dark black in color, pitch-black
carrion crow
• black crow found in western europe; american black vulture
cock crow
• call of a rooster; dawn
eat crow
• (slang) "eat shit", suffer; be compelled to accept a humiliating defeat
jim crow
• type of crowbar used to remove nails; official and traditional racial discrimination against blacks; (offensive) black person
• jim crow is used to describe racist laws and attitudes; used in american english.
russell crow
• (born 1964) famous movie actor born in new zealand
white crow
• type of bird; something rare, something uncommon

crow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گمشو
كلاغ(Eagle اسگل)
mahiii
A big black bird
کلاغ😊
هدایت
کلاغ
Artina.A
کلاغ
A large black bird that makes a loud noise
هادی
موجبر نوری جفت شده با تشدیدگر(coupled - resonator optical waveguides)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی crow

کلمه : crow
املای فارسی : کرو
اشتباه تایپی : زقخص
عکس crow : در گوگل

آیا معنی crow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )