برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

crosswalk

/ˈkrɑːˌswɑːk/ /ˈkrɒswɔːk/

گذرگاه عابر پیاده، خط عابر پیاده، محل میخکوبی شده یا خط کشی شده عر­ خیابان مخصوصعبور پیاده

بررسی کلمه crosswalk

اسم ( noun )
• : تعریف: a lane or path, usu. near the corner of a street, that is marked off as a pedestrian crossing.
مشابه: pedestrian crossing

واژه crosswalk در جمله های نمونه

1. The X-shaped crosswalk painted in the middle of the central intersection is the city's heart.
[ترجمه ترگمان]The به شکل X که در وسط تقاطع مرکزی نقاشی شده‌است قلب شهر است
[ترجمه گوگل]راهروی ایکس شکل در وسط تقاطع مرکزی نقاشی شده است و قلب شهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At First Avenue the crosswalk is blocked by a Con Ed van and an open manhole cover encircled by yellow rubber cones.
[ترجمه ترگمان]در خیابان اول، crosswalk توسط حزب محافظه‌کار در حوزه انتخاباتی Ed و یک پوشش فاضلاب باز که به وسیله cones پلاستیکی زرد احاطه شده، مسدود شده‌است
[ترجمه گوگل]در خیابان اول Crosswalk توسط Con Ed van و یک پوشش دریچه باز محاصره شده توسط مخروط های لاستیکی زرد مسدود شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In crosswalk, pedestrians have the right of way.
[ترجمه ترگمان]در crosswalk، عابران هم حق دارند
[ترجمه گوگل]در مسیر عبور، عابرین پیاده راه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Walk along the crosswalk when crossing the road.
[ترجمه ترگمان]وق ...

معنی کلمه crosswalk به انگلیسی

crosswalk
• pedestrian crossing, path for pedestrians to use when crossing the street
cross at a crosswalk
• walk across a street at a point designated for such a purpose

crosswalk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سهیل حسن زاده
خط عابر پیاده
شیوا امیری
گذرگاه عابرپیاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crosswalk
کلمه : crosswalk
املای فارسی : کرسولک
اشتباه تایپی : زقخسسصشمن
عکس crosswalk : در گوگل

آیا معنی crosswalk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )