برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

crossing over


(زیست شناسی - هنگام میتوز) چلیپایگی، همبری کروموزومی

واژه crossing over در جمله های نمونه

1. They're a blues band who have succeeded in crossing over to jazz.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک گروه سبک بلوز هستند که موفق به عبور از روی جاز شده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها یک گروه بلوز هستند که موفق به عبور از جاز شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They headed the storm crossing over Alps to Italy.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از کوه‌های آلپ تا ایتالیا می‌گذشتند
[ترجمه گوگل]آنها عبور طوفان را از طریق آلپ به ایتالیا هدایت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So, according to the Haig-Grafen theory, crossing over polices the division of chromosomes to keep it fair.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، مطابق با نظریه Haig - Grafen، این بخش از سیاست‌های تقسیم کروموزوم‌ها برای نگه داشتن آن استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین، طبق نظریه Haig-Grafen، عبور از پلیس، تقسیم کروموزوم ها برای حفظ آن عادلانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And he was just crossing over the dual carriageway to reach the northbound lane when the StatusQuo tour bus ran over him.
[ترجمه ...

معنی crossing over در دیکشنری تخصصی

crossing over
[علوم دامی] میکنیسمی برای نوترکیبی ژنتیکی شامل مراحل ؛ شکسته شدن جفت کروموزومها ، cross over و نوترکیبی با مخلوط شدن آللها
[بهداشت] تبادل کروموزومی

crossing over را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crossing over

کلمه : crossing over
املای فارسی : کراسینگ اور
اشتباه تایپی : زقخسسهدل خرثق
عکس crossing over : در گوگل

آیا معنی crossing over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )