برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1349 100 1

cross examination

/ˈkrɒsɪgˌzæməˈneɪʃn̩/ /krɒsɪɡˌzæmɪˈneɪʃn̩/

استنطاق، بازرسی از شاهد استنطاق ,پرسش ,روبروسازی

معنی cross examination در دیکشنری تخصصی

cross examination
[حقوق] سؤال مستقیم از شاهد طرف مقابل در دادگاه به منظور کشف و اثبات صحت یا سقم شهادت

معنی کلمه cross examination به انگلیسی

cross examination
• interrogation of a witness by the lawyer for the opposing side
• cross-examination is the questioning of someone such as a witness during a trial in a court of law about the evidence they have already given, often in order to prove that it is false, mistaken, or misleading.

cross examination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
سوال و جواب کردن، به چالش کشیدن، مورد بازجویی قراردادن (که وکلا به منظور رسیدن به جزئیات دقیق و یا بی اعتبار کردن شهودِ طرفِ مقابل که درجایگاه شهود قرار گرفته، انجام می دهند) (تمامِ این پروسه مربوط به دادگاههای کشورهای غربی است)
Setare
بازجویی از شاهد
علی حیدر
سوال از شاهد طرف مقابل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cross examination
کلمه : cross examination
املای فارسی : کراس اخمینتین
اشتباه تایپی : زقخسس ثطشئهدشفهخد
عکس cross examination : در گوگل

آیا معنی cross examination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )