برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

crocus

/ˈkroʊkəs/ /ˈkrəʊkəs/

معنی: زعفران
معانی دیگر: (از ریشه ی سانسکریت - گیاه شناسی) گل زعفران (انواع جنس crocus از خانواده ی iris)، (رنگ) زعفرانی، زرد پرتقالی، طبیب شارلاتان

بررسی کلمه crocus

اسم ( noun )
حالات: croci, crocuses
• : تعریف: any of several small plants, related to the iris, that grow from a bulb and bloom in early spring with a single colorful flower.

واژه crocus در جمله های نمونه

1. The crocuses are late coming into flower.
[ترجمه ترگمان]The به گل می‌رسند
[ترجمه گوگل]Crocuses دیر به گل می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The crocuses came out late this year because of the cold weather.
[ترجمه ترگمان]زعفران در اواخر سال جاری به خاطر آب و هوای سرد انجام شد
[ترجمه گوگل]کروکوز ها در اواخر امسال به دلیل آب و هوای سرد ظاهر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Daffodils and crocuses bloom in the spring.
[ترجمه ترگمان]Daffodils و crocuses در بهار شکوفه می‌کنند
[ترجمه گوگل]عصاره ها و کورکوس در بهار شکوفا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Crocuses came and went, the apple trees exploded, lilacs drenched the air, summer came with its visitors and boarders.
[ترجمه ترگمان]crocuses آمد و رفت، درختان سیب در هوا منفجر شدند و هوا را خیس کرد و تابستان با مهمانان و boarders آمد
[ترجمه گوگل]کروک ها آمدند و رفتند، درختان سیب منفجر شدند، سنبلچه ها هوا را خیس کردند، تابستان با بازدید کنندگان و پناهندگانش آمد
...

مترادف crocus

زعفران (اسم)
crocus , saffron

معنی عبارات مرتبط با crocus به فارسی

زعفران الحدید
زعفران
رجوع شود به: colchicum

معنی کلمه crocus به انگلیسی

crocus
• type of flowering plant
• crocuses are small white, yellow, or purple flowers that are grown in gardens in the early spring.

crocus را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crocus
کلمه : crocus
املای فارسی : کرکوس
اشتباه تایپی : زقخزعس
عکس crocus : در گوگل

آیا معنی crocus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )