برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

crocodilian

/ˌkrɑːkəˈdɪliːən/ /ˌkrɒkəˈdɪlɪən/

وابسته به تمساح، تمساح مانند، سوسمار مانند، (جانورشناسی) وابسته به تمساحیان (راسته ی crocodylia)

بررسی کلمه crocodilian

اسم ( noun )
• : تعریف: any reptile such as or resembling the alligator, caiman, and crocodile.

واژه crocodilian در جمله های نمونه

1. Crocodilian animals have been around since the time of the dinosaurs.
[ترجمه ترگمان]حیوانات crocodilian از زمان دایناسورها این دور و بر بوده‌اند
[ترجمه گوگل]حیوانات کروکودیل از زمانی که دایناسورها بوده اند، در اطراف بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After crocodilian close therewith, rise this month reach the 4 th.
[ترجمه ترگمان]پس از پایان این ماه، این ماه به ساعت چهار صعود خواهد کرد
[ترجمه گوگل]پس از بستن کروکودیل ها، این ماه افزایش پیدا کند تا چهارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A crocodilian reptile, such as an alligator, a caiman, or a gavial.
[ترجمه ترگمان]خزندگان crocodilian مانند تمساح، a، یا gavial
[ترجمه گوگل]یک خزنده کروکودیل، مانند آدم گاو، کیمن یا گاوییل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An Alligator is a species of crocodilian that falls under the family Alligatoridae.
[ترجمه ترگمان]An یک گونه از crocodilian است که زیر خانواده Alligatoridae قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]Alligator یک گونه ا ...

معنی کلمه crocodilian به انگلیسی

crocodilian
• pertaining to a crocodile; made of crocodile skin

crocodilian را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crocodilian
کلمه : crocodilian
املای فارسی : کرکدیلین
اشتباه تایپی : زقخزخیهمهشد
عکس crocodilian : در گوگل

آیا معنی crocodilian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )