برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1388 100 1

crocodile tears

/ˈkrɑːkəˌdaɪltɪrz/ /ˈkrɒkədaɪltɪəz/

معنی: اشک تمساح، اشک دروغی
معانی دیگر: اشک تمساح (گریه ی دروغین، تظاهر به غم)

بررسی کلمه crocodile tears

اسم ( noun )
• : تعریف: a hypocritical display of grief; insincere tears.

واژه crocodile tears در جمله های نمونه

1. They weep crocodile tears for the poor and disadvantaged but are basically happy with things as they are.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها اشک تمساح را برای فقرا و محروم گریه می‌کنند اما اساسا از چیزهایی که هستند خوشحال هستند
[ترجمه گوگل]آنها اشک تمساح را برای فقرا و افراد محروم می اندازند، اما اساسا با چیزهایی که دارند، خوشحال هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The sight of George shedding crocodile tears made me sick.
[ترجمه ترگمان]دیدن چهره جورج که باعث شد حالم به هم بخورد، حالم به هم می‌خورد
[ترجمه گوگل]دیدگاه جورج اشک های تمساح تمسخر مرا گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's have no more politicians shedding crocodile tears for the unemployed.
[ترجمه ترگمان]اجازه دهید سیاست مداران دیگری نداشته باشیم که اشک‌های تمساح را برای افراد بی‌کار بریزند
[ترجمه گوگل]بیایید سیاستمداران بیشتری نفهمید که اشک های تمساح برای بیکاران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They weep crocodile tears for the poor, but are basically happy with things as they are.
...

مترادف crocodile tears

اشک تمساح (اسم)
crocodile tears
اشک دروغی (اسم)
crocodile tears

معنی کلمه crocodile tears به انگلیسی

crocodile tears
• tears which are not sincere, hypocritical show of emotion, false tears
• crocodile tears are tears or other expressions of grief that are not genuine or sincere.

crocodile tears را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crocodile tears
کلمه : crocodile tears
املای فارسی : کروکدویل تیرس
اشتباه تایپی : زقخزخیهمث فثشقس
عکس crocodile tears : در گوگل

آیا معنی crocodile tears مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )