برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

criminal

/ˈkrɪmənl̩/ /ˈkrɪmɪnl̩/

معنی: جانی، مقصر، بزهکار، جنایت کار، خاطی، گناهکار، جنایی، کیفری
معانی دیگر: جرمی، بزهی، وابسته به تبهکاری یا آدمکشی، مجرم، تبهکار، محکوم، (عامیانه) قابل تاسف، حیف، دریغ، وابسته به دادرسی جزایی یا جنایی

بررسی کلمه criminal

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or having the nature of crime, esp. as opposed to civil violations.
مترادف: illegal, illegitimate, illicit, lawbreaking, unlawful
متضاد: lawful, legal
مشابه: felonious, lawless, outlawed

- criminal charges
[ترجمه ترگمان] اتهامات کیفری
[ترجمه گوگل] اتهامات جنایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- criminal acts
[ترجمه ترگمان] اقدامات جنایی
[ترجمه گوگل] اعمال جنایتکار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: guilty of crime.
مترادف: blameworthy, culpable, guilty
متضاد: innocent, lawful
مشابه: felonious
اسم ( noun )
مشتقات: criminally (adv.)
• : تعریف: one who is guilty of a crime or crimes.
مترادف: convict, felon, outlaw
مشابه: crook, culprit, desperado, gangster, hoodlum, lawbreaker, malfeasant, mobster, offender, thug, transgressor, wrongdoer

واژه criminal در جمله های نمونه

1. criminal conversation
(حقوق) رابطه‌ی نامشروع جنسی،خیانت در ازدواج

2. criminal court
دادگاه جنایی

3. criminal investigation
بازجویی (یا بررسی) جنایی (یا کیفری)

4. criminal prosecution
تعقیب جزایی،پیگرد جزایی

5. a criminal act
عمل جنایی

6. a criminal bent
گرایش به جنایت

7. a criminal record
سابقه‌ی جنایی

8. a criminal suit
دادخواهی جنایی

9. the criminal elements in a society
عوامل جنایتکار یک جامعه

10. the criminal gave the judge a glare
آن تبهکار به قاضی چشم زهره رفت.

11. the criminal molested a child in the washroom of a movie house
جنایتکار در مستراح سینما کودکی را مورد تجاوز قرار داد.

12. the criminal redeemed himself by saving a drowning child
آن تبهکار با نجات دادن کودک مغروق خود را مقرب کرد.

13. the criminal signed the confession
بزهکار اقرار نامه را امضا کرد.

...

مترادف criminal

جانی (اسم)
convict , bane , criminal , felon , highbinder , malefactor
مقصر (اسم)
criminal , delinquent , culprit
بزهکار (اسم)
criminal , felon , sinner
جنایت کار (اسم)
criminal , felon , malefactor , jailbird , desperado
خاطی (اسم)
trespasser , criminal , delinquent
گناهکار (صفت)
transgressive , wicked , peccant , criminal , blameworthy , guilty , sinful , unregenerate , unrighteous , unregenerated
جنایی (صفت)
criminal
کیفری (صفت)
criminal , penal , retributive

معنی عبارات مرتبط با criminal به فارسی

(حقوق) رابطه ی نامشروع جنسی، خیانت در ازدواج، (حقوق) عمل منافی عفت، خیانت به همسر (که می تواند دلیل اعطای طلاق شود)
دادگاه جنایی
اداره اگاهی
بزه بی اعتنائی به نشانها، جرم بی توجهی بعلائم la
بازجویی (یا بررسی) جنایی (یا کیفری)
(حقوق) قانون جزا، حقوق جزا، حقوق کیفری
(حقوق) وکیل کیفری، وکیل جنایی، وکیل جزا
تعقیب جزایی، پیگرد جزایی

معنی criminal در دیکشنری تخصصی

criminal
[بهداشت] جنایی - بزهکار - جنایتکار
[حقوق] مجرم، تبهکار، جانی، جنایتکار، کیفری، جنایی
[حقوق] صلاحیت رسیدگی به امور کیفری
[حقوق] حقوق کیفری، حقوق جزا، حقوق جنایی
[حقوق] جنایت، جرم کیفری
[حقوق] مجازات کیفری
[حقوق] آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی
[حقوق] تعقیب کیفری، تعقیب جزایی

معنی کلمه criminal به انگلیسی

criminal
• person who has committed a crime
• illegal, against the law, felonious
• a criminal is a person who has committed a crime.
• something that is criminal is connected with crime.
• criminal also means morally wrong.
criminal act
• violation of law whose maximum penalty is a 3-year sentence; serious crime, offense against society
criminal action
• criminal prosecution, claim in a criminal court (usually by the state or nation)
criminal appeal
• petitioning the court for a reversal of a ruling
criminal case
• evidence and witnesses which are used by the prosecution against a person accused of a crime
criminal claim
• accusation of a crime, claim that one committed a crime
criminal code
• codex of laws defining criminal acts
• a country's criminal code consists of all the laws that are concerned with crime and punishment.
criminal conversation
• adultery, consensual sex between a married person and someone other than his/her spouse (law)
criminal court
• court which tries people accused of criminal offenses
criminal identification squad
• police unit trained in criminal identification
criminal investigation department
• division of scotland yard which researches crimes
criminal investigation division
• section in the police department that investigates crimes
criminal law
• laws which pertain to criminal offenses
c ...

criminal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
جزایی
Mysm66
مجرم
:(:)
مجرم
محمدرضا ایوبی صانع
کهنه تبهکار : old crimnal ( مربوط به نمایشنامه رومئو و ژولیت شکسپیر )
Masi
جنايي , بزهكار , جنايتكار , جاني , گناهكار
samir_8203
قاتل که با killer هم شناخته می شود،کسی که متهم به انجام کار یا جنایتی است
S
مجرم
فرانک
Person who breaks the law
میلاد علی پور
مستوجب کیفر
Matin
مجرم، جنایت کار
Pari
قاتل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی criminal

کلمه : criminal
املای فارسی : کریمینال
اشتباه تایپی : زقهئهدشم
عکس criminal : در گوگل

آیا معنی criminal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )