برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

crest fallen


سرافگنده ,خوار,تاج ازسر افتاده

crest fallen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
هزاره:
دماغ‌سوخته
تولب
پکر
گرفته
افسرده
مغموم
دمغ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crest fallen
کلمه : crest fallen
املای فارسی : کرست فللن
اشتباه تایپی : زقثسف بشممثد
عکس crest fallen : در گوگل

آیا معنی crest fallen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )