برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

cresol


(شیمی) کرسول، کرزول (هریک از سه ایزومر بی رنگ و چرب به فرمول ch3c6h4oh که از تقطیر قیر زغال سنگ به دست می آید)، اسید کرسیلیک

بررسی کلمه cresol

اسم ( noun )
• : تعریف: any of three caustic, poisonous compounds used in making disinfectants, dyes, and other products.

معنی cresol در دیکشنری تخصصی

cresol
[شیمی] کرسول ، کرزول (هریک از سه ایزومر بی رنگ و چرب به فرمول CH3C6H4OH که از تقطیر قیر زغال سنگ به دست می آید)،اسید کرسیلیک
[شیمی] ارغوانی کرزول
[شیمی] قرمز کرزول

معنی کلمه cresol به انگلیسی

cresol
• methyl phenol, aromatic fluid compound produced from coal during organic processes that is used in the manufacture of disinfectants solvents and resins

cresol را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cresol

کلمه : cresol
املای فارسی : کرسل
اشتباه تایپی : زقثسخم
عکس cresol : در گوگل

آیا معنی cresol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )