برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

crescive


(نادر) فزاینده، دایم التزاید، بالنده، گوالنده، در حال رشد، رشدکننده، قابل رشد

crescive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی crescive

کلمه : crescive
املای فارسی : کرسکیو
اشتباه تایپی : زقثسزهرث
عکس crescive : در گوگل

آیا معنی crescive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )