برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

crescent

/ˈkresənt/ /ˈkresnt/

معنی: هلال ماه، هلالی شکل
معانی دیگر: داس ماه، مهداس، چنبرماه، (هرچیز هلالی شکل) نیمدایره، نیم پرهون، کمان، نان یا شیرینی به شکل هلال، خیابان یا راه نیمدایره، (گاهی با c بزرگ) عثمانی، ترکیه، اسلام، هلالی، داس مهی، داس مهسان، کمانی، داسی

بررسی کلمه crescent

اسم ( noun )
(1) تعریف: the shape of the moon as it appears in its first or last quarter, an arc tapering to a point at either end.

(2) تعریف: any shape, sign, or object resembling the moon's shape in the first or last quarter.

(3) تعریف: the emblem of Turkey or Islam.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: shaped like the moon in its first or last quarter.

(2) تعریف: increasing, as the moon increases in apparent size in its first quarter.

واژه crescent در جمله های نمونه

1. crescent wrench
آچار یک سر

2. the crescent of the moon
هلال ماه

3. waning crescent
هلال ماه رو به کاهش،مهداس کاستگر (ماه در شب‌های پیش از ماه نو)

4. waxing crescent
هلال ماه رو به افزایش،مهداس فزایند (ماه در شب‌های بعد از ماه نو)

5. the nether tip of the moon's crescent
نوک زیرین هلال ماه

6. i saw the green fields of heaven and the crescent of the new moon
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

7. Turn right at the corner of Sunset and Crescent Heights Boulevards.
[ترجمه ترگمان]بپیچ به راست بپیچ به سمت غروب سان Heights و بلوار کرسنت - ه
[ترجمه گوگل]در گوشه ای از بلوار های غروب آفتاب و هلال احمر به راست بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A glittering Islamic crescent tops the mosque.
[ترجمه ترگمان]هلال درخشان اسلامی در بالای مسجد قرار دارد
[ترجمه گوگل]هلند اسلامی پر زرق و برق به مسجد می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف crescent

هلال ماه (صفت)
crescent , falcate , falcated
هلالی شکل (صفت)
crescent

معنی عبارات مرتبط با crescent به فارسی

هلال احمر

معنی crescent در دیکشنری تخصصی

crescent
[ریاضیات] هلال، هلالی شکل، هلال ماه
[زمین شناسی] ساحل هلالی یک ساحل خمیده که به سمت دریا مقعر و تو رفته است و در امتداد یک ساحل تپه ای یا کوهستانی، در یک دهانه رودخانه ای که به خلیج وارد می شود تشکیل شده است.
[زمین شناسی] قالب هلالی ، هلال جریانی.
[زمین شناسی] طبقه بندی متقاطع نوع هلالی ، نوعی طبقه بندی متقاطع.
[زمین شناسی] هلال جریانی الف) یک پشته گرد شده u شکل یا نیمه دایره ای کوچک، که به سمت بالای جریان محدب است، و معمولاً دارای یک فرورفتگی در مرکز است و بر روی سطح گلی، توسط عمل جریان ها ایجاد می شود (پیبادی 1947). ب) یک قالب قاشقی نعل اسبی شکل که در سمت رو به بالای جریان یک مانع سنگریزه ای، صدفی یا سایر موانع حفر گردیده است. مترادف: قالب قاشقی نعل اسبی، قالب هلالی، حفر هلالی.

معنی کلمه crescent به انگلیسی

crescent
• object shaped like a new moon, thin curving shape which comes to a point at both ends; phase of the moon when it is shaped as a c, new moon, moon in its last quarter; symbol for islam; bread roll in the shape of a c
• shaped like the moon
• a crescent is a curved shape that is wider in the middle than at its ends, like the moon in its first and last quarters.
• a crescent is also a street, especially one which is curved.
crescent city
• city in california (usa); city in florida (usa); new orleans in louisiana (usa); village in illinois (usa)
crescent moon
• phase of the moon when it is shaped as a c, new moon
fertile crescent
• crescent-shaped agricultural region in the middle east stretching from the mediterranean sea through the tigris-euphrates valley to the persian gulf
golden crescent
• three major heroin-producing nations (iran, afghanistan, and pakistan)
red crescent
• organization in arab nations which is similar to the red cross
• the red crescent is an organization in muslim countries that helps people who are suffering because of war, famine, or natural disaster.

crescent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
هلال 🔧🔧
The crescent of the moon is apparent
هلال ماه مشخص است
مرتضی
(Iranian Red Crescent Society (IRCS
جمعیت هلال احمر ایران
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
هلال ماه ، هلالی.
لنا
خيابان يا جاده هلالي
🖤MANI🖤
هلال
sickle-shaped
semi-satellite
bow-shaped
hemisphere
half-moon

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی crescent

کلمه : crescent
املای فارسی : کریسنت
اشتباه تایپی : زقثسزثدف
عکس crescent : در گوگل

آیا معنی crescent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )