برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

creed

/ˈkriːd/ /kriːd/

معنی: عقیده، طریقت، کیش، ملت
معانی دیگر: آیین، اعتقادات (مذهبی یا سیاسی و غیره)، باورداشت، گروش، مرام، آرمان، اشهدگویی (شفاهی یا کتبی)، اعتراف به مسیحی بودن و ذکر اصول آن شریعت، شرح باور داشت (سیاسی و یا اقتصادی و غیره)، مرامنامه

بررسی کلمه creed

اسم ( noun )
(1) تعریف: any formulated system of principles, beliefs, or opinions, esp. in a religion.
مترادف: beliefs, credo, doctrine, dogma, teaching
مشابه: belief, canon, catechism, gospel, ideology, principle, religion, tenet

- Faith in life after death is part of the Christian's creed.
[ترجمه ترگمان] ایمان به زندگی پس از مرگ بخشی از آیین مسیحیت است
[ترجمه گوگل] ایمان در زندگی بعد از مرگ بخشی از اعتقاد مسیحی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a formal statement of religious principles, esp. of Christian beliefs, such as the Apostles' Creed.
مترادف: credo
مشابه: Apostles' Creed, Decalogue, doctrine, Lord's Prayer, Nicene Creed, Ten Commandments

واژه creed در جمله های نمونه

1. political creed
مرام سیاسی

2. religious creed
اعتقادات مذهبی

3. she remained devoted to her creed
او نسبت به مرام خود وفادار ماند.

4. discrimination on the basis of race or nationality or creed
تبعیض بر پایه‌ی نژاد یا ملیت یا کیش

5. Other countries have adopted this political creed enthusiastically.
[ترجمه ترگمان]کشورهای دیگر این دین سیاسی را با شور و شوق پذیرفتند
[ترجمه گوگل]سایر کشورها این اعتقاد سیاسی را با شور و اشتیاق پذیرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Creed opened his mouth to speak, then clamped it shut .
[ترجمه ترگمان]اسنیپ دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، سپس آن را محکم بست
[ترجمه گوگل]Creed دهان خود را برای گفتن باز کرد و سپس آن را بست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The laws apply to everyone irrespective of race, creed or colour.
[ترجمه ترگمان]قوانین برای همه بدون توجه به نژاد، اعتقادات و رنگ اعمال می‌شوند
[ترجمه گوگل]این قوانین برای همه اعمال می شود بدون توجه ...

مترادف creed

عقیده (اسم)
impression , say , view , judgment , opinion , viewpoint , faith , belief , thought , notion , conception , estimation , review , credo , conviction , tenet , creed
طریقت (اسم)
principle , credo , doctrine , creed
کیش (اسم)
faith , religion , creed
ملت (اسم)
folk , people , nation , creed

معنی عبارات مرتبط با creed به فارسی

(مسیحیت) اشهد که چنین آغاز می شود:
(مسیحیت) مکتب آتانازیان (سابقا به athanasius نسبت داده می شد) که معتقد به تثلیث است (در مقابل arianism)
(مسیحیت) اعتقاد نامه ی نیسا (که چنین آغاز می شود: من اعتقاد دارم به خدای یکتا ...)، اعتقاد نامه نیسن

معنی کلمه creed به انگلیسی

creed
• formula or confession of religious faith, belief
• a creed is a set of beliefs or principles that influence the way people live or work.
• a creed is also a religion; a formal use.

creed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش
میراث
KURD
عقاید مذهبی
م. مهر
ريشه ان واژه. " خرد" پارسي لست
na
اعتقاد
Dark Light
عقیده - باور - به چیزی تو مایه های ایدئولوژی (باوری که معمولا یک گروه از افراد رو به یک سمت هدایت میکنه = ideology )

noun
[count]
1 : a statement of the basic beliefs of a religion
◀️the religion's creed
◀️[people of different races and creeds [=religions

2 : an idea or set of beliefs that guides the actions of a person or group
◀️[a political creed [=credo


Collegiate Definition :
1: a brief authoritative formula of religious belief
◀️the Nicene Creed
2: a set of fundamental beliefs
also : a guiding principle
◀️Never settle for mediocrity is his creed


Examples :
◀️central to the creed of this organization of medical volunteers is the belief that health care is a basic human right
◀️the Amish live by a strict creed that rejects many of the values and practices of modern society
سارافرجپور
عقیده کیش باور اعتقاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی creed

کلمه : creed
املای فارسی : کرید
اشتباه تایپی : زقثثی
عکس creed : در گوگل

آیا معنی creed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )