برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

credit worthy


معتبر، خوش معامله، درخور اعتبار

credit worthy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی credit worthy
کلمه : credit worthy
املای فارسی : کردیت ورتی
اشتباه تایپی : زقثیهف صخقفاغ
عکس credit worthy : در گوگل

آیا معنی credit worthy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )